Phòng khám LCC

Phòng khám và điều trị về xương khớp.

Khách Hàng

Phòng khám LCC
http://phongkhamlcc.vn

Nhiệm vụ của chúng tôi

Tài liệu hệ thống yêu cầu, thiết kế UI/UX, viết code

Thiết kế

Tất cả

Kỳ hạn

1 tháng

Nhóm phát triển

1 PHP, 1 DESIGNER

Ngôn ngữ lập trình

Wordpress, PHP

WEBSITE

View More

ANDROID

Coming soon