Affiliencer

Influencer kết hợp nền tảng. Doanh nghiệp (công ty) có thể tìm thấy những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng và yêu cầu họ một vài hành động như là đăng tải nhận xét lên SNS của họ (facebook/instagram…) cùng với hình ảnh hay video. Do khách hàng chỉ mới có ý tưởng về loại hình kinh doanh mới này, chúng tôi đã lên kế hoạch tất cả từ việc tạo ra các chức năng, thiết kế UI/UX, thiết kế và phát triển ứng dụng.

Khách Hàng

Affiliencer Inc
https://affiliencer.com/

Nhiệm vụ của chúng tôi

Tạo trang yêu cầu, thiết kế cấu trúc UI/UX, viết code

Thiết kế

Tất cả

Kỳ hạn

2 tháng

Chức năng

Đăng nhập bằng SNS (facebook) 2 kiểu người dùng (Influencer/doanh nghiệp) chat văn bản, theo dõi người dùng Cổng thanh toán(Stripe) Hoạt động(Like!、comment) Song ngữ(JP/VN) Trang admin

Nhóm phát triển

5 (PHPx2, ios x 1, androidx1, designer x1, PM x1)

Ngôn ngữ lập trình

Swift, Java, PHP, MySQL, Nodejs, Laravel framework

WEBSITE

View More

IOS

View More

ANDROID

View More