AFFVIETNAM - Hệ thống web+ Admin

Khách Hàng

Công ty TNHH Hương Liệu AFF Việt Nam
http://affvietnam.com

Nhiệm vụ của chúng tôi

Thiết kế và viết code cho Website

Thiết kế

Tất cả

Nhóm phát triển

1 PHP

Kỳ hạn

2 tuần

Ngôn ngữ lập trình

Wordpress, PHP

WEBSITE

View More

ANDROID

Coming soon