Manga

https://mangavamos.com
Manga Vamos là dịch vụ cho phép người dùng đăng tải các mẫu truyện tranh và lan truyền nó ở thị trường Tây Ban Nha. Quản trị viên cũng có thể đăng tải các mẫu truyện tranh bằng trang quản trị.Người dùng có thể đọc truyện tranh miễn phí hay có thể tải về máy để xem offline.

Khách Hàng

Công ty Spice Up Japan
https://spiceup.jp/en/

Nhiệm vụ của chúng tôi

Tài liệu hệ thống yêu cầu , thiết kế UI/UX Viết Code

Thiết kế

Tất cả

Kỳ hạn

8 tháng

Chức năng

Giao diện Web
- Đọc truyện
- Đăng tải truyện
Ứng dụng
- Tải truyện Offline ( 24h )
- Đánh đấu truyện
- Mục truyện yêu thích
Admin
-Quản lí nội dung truyện tranh và người dùng
- Quản lí các mẫu quảng cáo

Nhóm phát triển

5 ( iOS:1, Android, PHP:2,Designer:1)

WEBSITE

View More

ANDROID

Comming soon