OneBonus – Ứng dụng xây dựng đội nhóm

One Bonus là ứng dụng trò chuyện để việc làm việc nhóm hiệu quả hơn. Chủ doanh nghiệp sẽ gởi lời mời tới các nhân viên, sau đó nhân viên sẽ gởi điểm kèm theo những lời khen. Nhân viên có thể qui đổi điểm số sang tiền mặt và gộp chung với tiền lương. Đây có thể được coi là chế độ đãi ngộ của công ty. Đây là 1 loại của SaaS, vì vậy chúng ta có chức năng để tính phí đối với doanh nghiệp dự trên các gói điểm.

1

【We solve your matter】

 • -Don’t you want to make strong organization?
 • One Bonus support to build good teamwork, active communication.
 • Although it is not easy to deliver appreciation in daily work, One Bonus can easily say “thank you” with point. Active team realize great performance.

 • -Do you concern how to reduce turnover rate?
 • Because One Bonus promote communication, it contributes to reduce turnover rate.
 • Anyone can be happy when he/she receive appreciation, so it leads good atmosphere in organization.

 • -Are you evaluating your staff correct?
 • One Bonus provide employer page to show each members’ activity by list, chart and ranking. So you can easily can know who is popular in your organization. 
 • It helps you to find hidden best staff who you haven’t awared!

2

【Our function】

 • -For member
 • Auto reset point every week
 • Send point with comment

 • -For Company
 • Show activity by chart
 • Show ranking
 • Add/edit/delete member

Khách Hàng

Công ty Viecoi
https://viecoi.vn

Nhiệm vụ của chúng tôi

Trang phân tích công ty
Bảng xếp hạng điểm
Thêm chức vụ theo bảng
Thanh toán
Thanh toán phí theo gói
Thanh toán bằng credit card
Nhân viên
- Gởi điểm và nhận thông báo

Thiết kế

Tất cả

Kỳ hạn

2 tháng

Nhóm phát triển

PHP(lalavel) , MySQL
Swift, Java (Android)

WEBSITE

Cooming soon

IOS

View More

ANDROID

View More