Thẻ: php

2019年5月30日 By / Categories Ngôn ngữ lập trình / Tags java, javascrip, ngôn ngữ lập trình, php

Định nghĩa – Lập trình web có nghĩa là gì? Lập trình web đề cập đến việc viết, đánh dấu và mã hóa liên quan đến phát triển Web, bao gồm nội dung Web, trình khách Web và kịch bản máy chủ và bảo mật mạng. Các ngôn ngữ phổ biến nhất được sử dụng … Continue reading

Read More 0 Comment
2019年5月24日 By / Categories Ngôn ngữ lập trình / Tags Framewwork, laravel, php, symfony

PHP là ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay, đây là nền tảng web hiện đại và được phát triển khá hoàn thiện. Các lập trình viên ngày càng ưa chuộng và sử dụng ngôn ngữ PHP, để việc tạo web tương tác được dễ dàng hơn các lập trình viện cũng … Continue reading

Read More 0 Comment
2019年4月1日 By / Categories Ngôn ngữ lập trình / Tags Lập trình php, php

Ngành IT – phần mềm với độ hot trong nhu cầu tuyển dụng và xu hướng phát triển hiện nay đã thu hút không ít các sinh viên khác ngành. Các sinh viên không theo học ngành công nghệ thông tin vẫn có thể có cơ hội làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông … Continue reading

Read More 0 Comment

Các ngôn ngữ lập trình hiện nay Ngôn ngữ lập trình là gì? Là dạng ngôn ngữ được chuẩn hóa theo một hệ thống quy tắc riêng, sao cho thông qua đó người lập trình có thể mô tả các chương trình làm việc dành cho thiết bị điện tử, mà con người và các … Continue reading

Read More 0 Comment