VOD Movie

Đây là ứng dụng phát video trực tuyến cho thị trường Việt Nam. Khách hàng quản lý video ở trang quản trị. Chúng tôi thêm chức năng để tìm ra làn sóng internet mạnh và thay đổi chất lượng của video để cho phép người dùng xem video thoải mái hơn.

Khách Hàng

CĐiền Quân Entertaiment
http://dienquan.com

Nhiệm vụ của chúng tôi

Viết code cho iOS/Android

Thiết kế

Tất cả

Kỳ hạn

4 tháng

Chức năng

Đăng nhập, đăng kí bằng SNS Tải hình ảnh , quản lý profile.
Chiếu phim
Trang quản trị
Người dùng, video, danh mục

Nhóm phát triển

PHP(lalavel) , MySQL
Swift, Java (Android)

Ngôn ngữ lập trình

PHP(lalavel) , MySQL
Swift, Java (Android)

WEBSITE

Cooming soon

ANDROID

Cooming soon